2,80
Πίτα/Ψωμάκι
3,90
Κυπριακή/Ζαπάτα
4,90
Μερίδα
2,80
Πίτα/Ψωμάκι
3,90
Κυπριακή/Ζαπάτα
4,90
Μερίδα
1,80
Πίτα/Ψωμάκι
2,30
Κυπριακή/Ζαπάτα
4,20
Μερίδα
2,80
Πίτα/Ψωμάκι
3,90
Κυπριακή/Ζαπάτα
4,90
Μερίδα
2,80
Πίτα/Ψωμάκι
3,90
Κυπριακή/Ζαπάτα
4,90
Μερίδα